شیر فشار شکن

شیر فشار شکن همانطور که از اسم خود بر میاد برای تقلیل فشار در انواع سیستم های سیالاتی به کار برده میشود.

انواع شیر فشار شکن :

 • شیر فشار شکن آب :

شیر فشار شکن آب اصولا در سیستم هایی آب شهری برای کاهش و تقلیل فشار در قسمتهای ورودی آب نصب میگردند ،این نوع شیر فشار شکن اصولا روی فشار زیر 4 بار تنظیم می شوند مه طبق مقرارات ملی اجازه نصب را دار میباشد.

نصب شیر فشار شکن آب روی پر کن منابع کویل دار ساختمنا هایی که سیستم فشار آنها توسط پمپ و یا بوستر پمپ تامین میشود توصیه اکید می گردد.

 

 • شیر فشار کن بخار:

شیر فشار شکن بخار به تجیهزات دیگر که در خط بخار نصب میگرددند کامل می شود ، بدین معنی که استفاده از شیر فشار شکن بخار همانند شیر های فشار شکن آب نیست که به طور معمول با تنها نصب یک شیر  فشار ر تقلیل داد

 

ملاحظات اجرایی و راهنمای نصب انواع شیر فشار شکن

 •  شیر فشار شکن در جاهایی که نیاز به کاهش فشار است مانند سیستم های بخار ، ابرسانی ، سوخت رسانی و غیره نصب میگردند.
 • شیر های فشار شکن در مواردی کاربرد دارند که فشار طرف اول را بخواهیم کاهش دهیم و اگر این فشار تغییر کند فشار طرف دوم نیز تغییر میکند
 • شیر های تقلیل فشار و یا تنظیم فشار در مواردی کاربرد دارند که با وجود تغییرات فشار طرف اول ، فشار طرف دوم ثابت باقی بماند.
 • یک عدد مانومتر عقربه ای به قطر 4 اینچ باید بروی خط خروجی شیر فشار شکن نصب گردند.
 • نصب شیر صافی و تعبیه یک خط کنار گذر یا بای پس باید قبل از شیر فشار شکن نصب گردد،
 • حداقل قطر بای پس قبل از شیر های فشار شکن باید 3/4 باشد.
 • در دو طرف شیر فشار شکن و شیر تنظیم فشار باید شیر قطع و صلی نصب گردد.
 • در جاهایی که شیر فشار شکن نصب میگردد ، نصب شیر اطمینان فشار الزامیست
 • ظرفیت شیر فشار شکن و شیر اطمینان فشار باید به اندازه ای باشد مه فشار پایین دست شیر فشار شکن هیچگاه ار فشار طراحی للوه و دیگر اجزای لوله کشی ، مخازن و دیگ ها بالاتر نرود
 • در آبرسانی ساختمان اگر فشار شبکه ای که به ساختمان انشعاب میدهد بیش از 4 بار است باید با نصب شیر فشار شکن فشار ان را تا 4 بار بر حسب نیاز کاهش دهد.
 • شیر فشار شکن باید طوری باشد که در صورت خراب شدن شیر در حالت باز باقی بماند و جریان آب قطع نشود
شیر فشار شکن هانیول HoneyWell , .

شیر فشار شکن هانیول HoneyWell جدول انتخاب و قیمت انواع شیر فشار شکن هانیول HoneyWell مدل حداکثر دمای سیال ضریب جریان قطر نامی محفظه صافی قیمت VSXF2 C KVS mm ریال D06F-1/2A ۴۰ c ۲٫۴ DN 15 شفاف نلفنی D06F-3/4A ۴۰ c ۳٫۱ DN 20 شفاف نلفنی D06F-1A ۴۰ c ۵٫۸ DN 25 شفاف نلفنی […]

Learn More
شیر فشار شکن یورک ایتالیا , .

شیر فشار شکن یورک ایتالیا جدول انتخاب و قیمت انواع شیر فشار شکن یورک ایتالیا مدل سایز اتصال فشار کاری قیمت شیر فشار شکن یورک 1/26450,000 شیر فشار شکن یورک 3/46500,000 شیر فشار شکن یورک 161,500,000 شیر فشار شکن یورک 1-¼2,300,000 شیر فشار شکن یورک 1-½102,700,000 شیر فشار شکن یورک 2103,500,000 شیر فشار شکن یورک […]

Learn More