Menu Menu

شیر فشار شکن

شیر فشار شکن

شیر فشار شکن همانطور که از اسم خود بر میاد برای تقلیل فشار در انواع سیستم های سیالاتی به کار برده میشود.

انواع شیر فشار شکن :

شیر فشار شکن آب :

شیر فشار شکن آب اصولا در سیستم هایی آب شهری برای کاهش و تقلیل فشار در قسمتهای ورودی آب نصب میگردند ،این نوع شیر فشار شکن اصولا روی فشار زیر 4 بار تنظیم می شوند مه طبق مقرارات ملی اجازه نصب را دار میباشد.

نصب شیر فشار شکن آب روی پر کن منابع کویل دار ساختمان هایی که سیستم فشار آنها توسط پمپ و یا بوستر پمپ تامین میشود توصیه اکید می گردد.

 

شیر فشار کن بخار:

شیر فشار شکن بخار به تجیهزات دیگر که در خط بخار نصب میگرددند کامل می شود ، بدین معنی که استفاده از شیر فشار شکن بخار همانند  آب نیست که به طور معمول با تنها نصب یک شیر  فشار ر تقلیل داد

 

ملاحظات اجرایی و راهنمای نصب انواع شیر فشار شکن

 •  شیر فشار شکن در جاهایی که نیاز به کاهش فشار است مانند سیستم های بخار ، ابرسانی ، سوخت رسانی و غیره نصب میگردند.
 • شیر های فشار شکن در مواردی کاربرد دارند که فشار طرف اول را بخواهیم کاهش دهیم و اگر این فشار تغییر کند فشار طرف دوم نیز تغییر میکند
 • شیر های تقلیل فشار و یا تنظیم فشار در مواردی کاربرد دارند که با وجود تغییرات فشار طرف اول ، فشار طرف دوم ثابت باقی بماند.
 • یک عدد مانومتر عقربه ای به قطر 4 اینچ باید بروی خط خروجی شیر فشار شکن نصب گردند.
 • نصب شیر صافی و تعبیه یک خط کنار گذر یا بای پس باید قبل از شیر فشار شکن نصب گردد،
 • حداقل قطر بای پس قبل از شیر های فشار شکن باید 3/4 باشد.
 • در دو طرف این شیر و شیر تنظیم فشار باید شیر قطع و صلی نصب گردد.
 • در جاهایی که شیر فشار شکن نصب میگردد ، نصب شیر اطمینان فشار الزامیست
 • ظرفیت شیر فشار شکن و شیر اطمینان فشار باید به اندازه ای باشد مه فشار پایین دست شیر فشار شکن هیچگاه ار فشار طراحی للوه و دیگر اجزای لوله کشی ، مخازن و دیگ ها بالاتر نرود
 • در آبرسانی ساختمان اگر فشار شبکه ای که به ساختمان انشعاب میدهد بیش از 4 بار است باید با نصب این شیر فشار ان را تا 4 بار بر حسب نیاز کاهش دهد.
 • شیر فشار شکن باید طوری باشد که در صورت خراب شدن شیر در حالت باز باقی بماند و جریان آب قطع نشود