شیر آبنما

شیر آبنما

دراین قسمت از فروشگاه تراز انرژی شما میتوانید مشخصات فنی و قیمت انواع شیر آبنما را جهت مقایسه و خرید ملاحظه فرمایید.

شیر آبنما در منبع انبساط بسته ازتی استفاده میگردد و که باید در دو طرف قسمت بالایی و پایینی منبع قرار گیرد ، درواقع به عنوان توضیح کاملتر اینکه بین شیر آبنما و سایت گلاس یا شیشه نشان دهنده حجم آب منبع انبساط بسته نصب میگردد.

راهنمای انتخاب و خرید شیر آبنما :

  • معمولا شیر آبنما در سایز 1/2 تهیه و خریداری میگردد.
  • فشار کاری در انتخاب شیر آبنما از مهمترین نکات می باشد.
  • برای یک منبع انبساط بسته 2 عدد شیر آبنما لازم است.

 

No products were found matching your selection.