Menu Menu

دیگ بخار سونا

دیگ بخار سونا

دیگ بخار سونا , در این قسمت از فروشگاه تراز انرژی شما می توانید مشخصات فنی و لیست قیمت انواعدیگ بخار برای کاربری های خانگیو دیگ بخار سونا برای مجموعه های ورزشی به همراه کاتالوگ محصولات از معتر ترین برند های خارجی را جهت مقایسه و خرید ملاحظه فرمایید.

راهنمای خرید دیگ بخار سونا :

 1. اصولا دیگ بخار سونا به صورت برقی و گازسوز قابل ارئه می باشد
 2. دیگ های برقی معمولا برای سونا های خانگی و کوچک مورد استفاده قرار میگرید.
 3.  دیگ بخار  گازی اصولا برای مجموعه های ورزشی استفاده میشود.
 4.  سازندگان دیگ های بخار برای سونا از هردونوع گازی و برقی در کاتالوگ خود ، قدرت آنها و مقدار بخار تولید را بر اساس حجم سونا بیان میکنند.
 5. اگر دیگ بخار با توجه به فضا به درستی انتخاب شده باشند  در زمان 10 الی 20 دقیقه به دما مورد نظر 42 تا 56 درجه سانتی گراد خواهد رسید.
 6. اگر دیوارهای سونا در مجاورت هوای سرد قرار داد و یا دمای هوای خارج از محدوده 22 درجه سانتیگراد کمتر باشد باید ظرفیت دیگ را را کمی بالاتر انتخاب فرمایید.
 7. اگر تجیهزات مولد بخار برای سونا به درستی انتخاب نشود در بازه زمانی بسیار زیادی به دمای مورد نظر فوق و یا حتی اصلا نخواهد رسید.

محاسبه ظرفیت دیگ بخار سونا:

 1. ظرفیت دیگ بخار سونا با توجه به ظرفیت اتاقک سونا تعیین میشود.
 2. اصولا برای دیگ های بخار گاز سوز با توجه فرمول های موجود باید حجم بخار محاسبه شود
 3. برای سونا های شخصی ظرفیت دیگ بخار سونا باید با توجه کاتالوگ شرکت سازنده ارائه شده است
 4. ارتفاع استاندارد اتاقک سونا برای محاسبه ظرفیت 2.1 متر بگیرید

مقادیر طراحی اتاقک سونا و دیگ بخار سونا:

 1. ارتفاع اتاقک سونا باید طبق استاندارد 2.1 متر باشد
 2. مدت زمان رسیدن به دمای بخار مد نظر 20 دقیقه است
 3. دمای مورد نظر در سونا 42 تا 56 درجه سانتیگراد است

کنترل دبی بخار خروجی از دیگ بخار سونا

 1. مهمترین نکته اجرایی برای ثابت نگه داشتن کیفیت بخار وردوی به اتاقک سونا ،کنترل دبی بخار است.
 2. بخار از نظر سیالاتی یک مایع دوفازی فرار با شرایط خاص است که تغییرات دمایی کیفیت آنرا تغییر میدهد
 3. در دیگ های بخار گازی این مهم با شیر برقی و ترپ صورت میگیرد
 4. در دیگ های بخار برقی سونا ،توسط تابلو کنترل تعبیه شده بیرون اتاقک سونا صورت مپذیرد

دیگ بخار سونا های عمومی و ورزشی :

 1. در این نوع سونا ها باید از دیگ های بخار گازسوز استفاده شود
 2. این دیگ معمولا در موتورخانه استخر قرار میگیرد
 3. معولا دبی بخار خروجی بین 150 تا 200 کیلوگرم بخار ساعت کافی است
 4. البته شرایط اتاقک سونا و طول مسیر انتقال بخار نیز مهم است
 5. دبی گفته شده دربند 3 برای شایط معمولی و استاندارد است

دیگ بخار سونا های شخصی و ویلایی

 1. معمولا از دیگ های بخار برقی استفاده میشود.
 2. این دستگاه باید بیرون از اتاقک سونا در فاصله درحدود یک متری قرار گیرد
 3. دستگاه بخار سونا برقی قابلیت راه اندزای با هردو برق سه فاز و تکفاز را دارند
 4. برای مصرف کمتر  و طول عمر بیشتر دیگ بخار از برق سه فاز در صورت داشتن استفاده شود

 

ملاحظات اجرایی دیگ بخار سونا و تجیهزات مولد بخار

 • درصورت استفاده از دیگ بخار سونا گازی یا برقی در هر صورت امکان انشعاب الکتریکی با رعایت نکات ایمنی الزامیست
 • امکان لوله کشی آب تغذیه و نصب شیر قطع جریان بخار و سایر تجهیزات مورد نیاز فراهم باشد.
 • دبی بخار وردی به سونا باید توسط شیر برقی و یا تجهیزات کنترلی توسط شرکت سازنده اعلام  میشود کنترل شود
 • فاصله دیگ بخار برقی یا گازی سونا تا محل اتاقک سونا (کلگی خروجی بخار) حداکثر 8 متر باشد
 • البته این فاصله نباید از 15.2 متر بیشتر شود
 • دیگ بخار سونا برقی به هیچ عنوان نبایددر داخل اتاقک سونا قرار گیرد
 • عایق کاری لوله های انتقال بخار تا از دیگ بخار سونا تا محل مصرف بخار باید عایق کاری شوند.
 • در صورتیکه از دیگ بخار گازی جهت مولد بخار استفاده میکنید حتما از شرکت سازنده بخواهید تا نحوه کنترل بخار را طراحی و اجرا کند.
 • بهترین جانمایی دیگ بخار سونا در کنار اتاقک  سونا می باشد در واقع در یک سطح باشند.
 • در صورتیکه اتاقک سونا بخار در مجاورت دیوار خارجی میباشد کمی ظرفیت دیگ بخار را بیشتر در نظر بگیرد

 

ملاحظات طراحی و اجرای دیگ بخار سونا

 • مهمترین نکته در انتخاب و طراحی سونا بخار جنس مصالح و انتخاب مولد بخار مناسب می باشد
 • انتخاب نوع دیگ سونا مناسب با توجه تامین انرژی مولد آن به کاربری آن نیز مربوط می گردد.
 • راحتی اجرا و ایجاد امنیت سیستم سونا بخار و انتقال بخار تولیدی از دیگر عوامل طراحی سونا بخار می باشد
 • تامین بخار توسط مولد های بخار باید طوری باشد که تمام حجم اتقا سونا را در بگیرد نه مقداری از آن را
 • اگر مساحت سونا بیش از حد بزرگ باشد دستگاه قارد تولید بخار لازم نخواهد بود و در واقع راندمان سونا کاهش پیدا خواهد کرد
 • از نظر معماری بهترین سونا ها ، سونا بخار های مستطیلی با ارتفاع نهایت 2.1 متر می باشد.
 • اگر دیگ بخار مناسب با ظرفیت حجم سونا انتخاب کرده باشید در عرض 20 دقیقه دما و بخار مطلوب حاصل خواهد شد
 • سعی کنید دیواره های بخار سونا را طوری طراحی کنید که دیوار مجاز دمایی بالاتر از 27 درجه داشته باشد.

 

راهنمای انتخاب ظرفیت و محاسبه دیگ بخار سونا

ظرفیت دیگ بخار سونا
حجم سونا
KW
متر مکعب m3
4.5
2.8
6.5
5.6
8
8.4
10
11.3
12
14.4
14
17

 

فرق بین سونا بخار و سونا خشک

سونا خشک
سونا بخار
هیتر برقی سونا
دیگ بخار
از هیتر برقی سونا برای تولید بخار استفاده میشود
از دیگ بخار برای تولید بخار استفاده میشود
برق، توسط هیتر برقی سونا خشک تولید بخار میکند
آب ، توسط دیگ بخار سونا تولید بخار میکند
محدوده دمایی آن بین 70 تا 100 درجه است
محدوده دمایی ان 54 درجه است
قیمت هیتر برقی سونا خشک نسبت به دیگ بخار سونا ارزانتر است
قیمت دیگ بخار سونا به مراتب گرانتر است
تعیبه کفشور لزومی ندارد
تعیبه کفشور الزامیست
هزینه نگهداری چندانی ندارد
هزینه نگهداری سونا بخار بیشتر است