Menu Menu

جت پمپ جکوزی

جت پمپ جکوزی

شرکت تراز انرژی مطنا به عنوان عاملیت فروش انواع پمپ جکوزی و جت پمپ جکوزی استخر خانگی برای تاین فشار مطلوب به عنوان جت پمپ جکوزی ازبرند های معتبر بازار می باشد.

در این بخش از فروشگاه تراز انرژی ، علاوه بر مشاهده بر قیمت های مناسب انواع پمپ جکوزی

رویکرد های مهم انتخاب و محاسبه پمپ جکوزی به منظور طراحی صحیح سیکل گردش آب جکوزی و تامین فشار مطلوب آن طبق آیین نامه ها و کد های ایالتی بیان شده است.

راهنمای انتخاب جت پمپ جکوزی:

  1. به ازای هر نازل در جکوزی در حدود 0.3 hp قدرت پمپ جکوزی در نظر بگیرید.
  2. برای هر نفر در جکوزی دو عد نازل طراحی و اجرا میشود.
  3. به ازای هر نازل برای دبی جت پمپ جکوزی 15 gpm لحاظ کنید.
  4. مهمترین نکته انتخاب جت پمپ جکوزی ، انتخاب صحیح قدرت پمپ می باشد.

 

نکات انتخاب پمپ جکوزی :

  • اصولا در جکوزی دو مدار برای سیرکوله آب می باشند، یک مدار همان سیرکوله آب جکوزی می باشد که از همان پمپ های که در قسمت پمپ تصفیه استخر بیان شد.
  • یک مدار دیگر برای ایجاد جریان 2 فازی آب و هوا می باشد
  • در واقع دور جکوزی دارای دو رینگ آب می باشد. که نازل ها از آن تغذیه می شود.
  • نازل ها از رینگ هوا، هوا را با آب مخلوط کرده وبه سمت کاسه جکوزی پرتاب میکنند.
  • البته در جکوزی های خانگی و کوچک به جای انتخاب 2 پمپ که یکی به منظور سیرکوله نمودن آب جکوزی و دیگری برای ایجاد جریان جت ، تنها از یک پمپ کمک می گیرند
  • که هردو وظیفه را انجام میدهد.