فیلتر دیاتومه

فیلتر دیاتومه
نوعی از فیلتر های شنی می باشد که به جای شن داخل فیلتر از خاک های دیاتومه استفاده می شود ، در حالت معمول بازه فیلتر دیاتومه از فیلتر های کارتریجی بیشتر است
کاربرد فیلتر دیاتومه به دلیل بازدهی بالا در استخر های عمومی و بزرگ می باشد که قابلیت جذب ذرات به اندازه 10 تا 20 میکرون را دارند