دستگاه کلرزن

دستگاه کلر زن

دستگاه کلرزن و مواد ضد عفونی کننده استخر می باشد ، اصولا گاهی کلر و برم ازجمله مواد ضد عفونی کننده استخر می باشد که به ویژه در استخر های بزرگ کاربرد دارد وسیعی دارد ، کلر و دیگر مواد شیمیایی از طریق تجیهزات مکانیکی به آب استخر وارد تزریق می شود.

تجیهزات مکانیکی برای تزریق مواد شیمیایی به آب استخر شامل :

• سیستم فرسایشی
• پمپ های تزریق
• تجهیزات مولد برم و کلر

آنچه باید در باره کلر زنی و دستگاه کلرزن  استخر بدانیم :

 • کلر یک ماده ناپایدار است و حداکثر 6 ساعت در آب دووام میآورد ، یعنی فرایند کلرزنی استخر باید طی بازه زمانی خاص انجام شود.
 • به طور کلر جز یکی از بهترین ماده های ضد عفونی کننده آب است ولی دمای بالای آب  باعث حلالیت کلر درآب می شود یعنی فرایند کلر زنی استخر در صورتیکه دمای آب بیش از حد مجاز باشد کاری بیهوده است.
 • دستگا های کلزن خطی استخر باید مقدار کلر را به اندازه ای به آب تزریق کنند که تمام میکرو اورگانیسم های آب را از بین ببرد ، مقدار این حد مجاز در آب حداکثر 0.4 ppm می باشد.
 • محدوده مجاز ph  آب برای استخر در حدود 7.8 lمی باشد ، اگر ph آب بیش از یین مقدار شود،90 درصد کلر تزریقی به آستخر تبدیل یون هیدرو کلریک میشود
 • نکته مهم دگیر کنترل اشعه uv خورشید می باشد مه اگر کنترل نشود، ناپداری فرایند کلرزنی استخر را تسریع می بخشد به طوریکه 95 % کلر از بین می رود پس بهتر نور خورشید مستقیما به کاسه استخر نتابد.
 • کلر در مجاورت آمونیاک اکسیژن موجود أر اب استخر تولید کلر آمین میکن که بوی تند کلر در استخر ها ناشی از همین ترکیب شیمیایی است که باعث ایجاد التهاب قرنیه چسم میوشدو التهبات پوستی دیگر می شود.

کلرزنی استخر های خانگی :

 • مرسوم ترین روش برای کلر زنی استخر های ویلایی و خانگی ، استفاده از کلر زن های خطی است که به صورت فرسایشی در رون مسیر آب وردی قرار مگیرند
 • درون دستگاه کلرزن که به صورت خطی نصب میگردد ، قرص کلر به صورت دوز های مشخص شده ریخته میشود.
 • مقدار ppm کلر تزریق شده از قسمت زیرن دستگاه به صورت ولوم قابل کنترل می باشد.
 • دستگاه کلرزن خطی از جمله تجیهزات مکانیکی و فرسایشی برای تزریق مواد شیمایی در استخر می باشد که در استخر های خانگی کاربرد دارد.
 • دستگاه کلرزن از یک استوانه پلاستیکی و پلیمری ساخته شده است که به سیستم گردش آب موتورخانه استخر وصل میشود.که آب از روی مواد شیمیایی خشک عبور کرده و پس از ضد عفونی وارد استخر می شود ،این دستگاه به دلیل نوع اتصال آن در مدار که به صورت خطی می باشد به آن کلرزن خطی گفته می شود که قرص های کلر را درون آن قرار میگرید.
دستگاه کلرزن خطی هایوارد , , .

دستگاه کلرزن خطی هایوارد :

 • کمترین تعیمرات و نگهداری
 • مقاوم
 • هزینه پایین
Learn More
کلرزن-خطی-ایماکس , , .

کلرزن-خطی-ایماکس جدول انتخاب انواع کلرزن-خطی-ایماکس مدل میزان تزریق GR /HRمتناسب با حجم استخر Mقیمت SSC15 -E154530000000 SSC25 -E257035000000 SSC50 -E5015040000000 PS 7018-G35803350000 E-12NORMاسکیمر پلاستیکی5900000 کلرزن-خطی-ایماکس ساخت کمپانی emaux می باشد. کلرزن-خطی-ایماکسبه صورت فرسایشی درون خط قرار میگیرد.

Learn More