دستگاه کلرزن

دستگاه کلر زن

دستگاه کلر زن و مواد ضد عفونی کننده استخر می باشد ، اصولا گاهی کلر و برم ازجمله مواد ضد عفونی کننده استخر می باشد که به ویژه در استخر های بزرگ کاربرد دارد وسیعی دارد ، کلر و دیگر مواد شیمیایی از طریق تجیهزات مکانیکی به آب استخر وارد تزریق می شود.
تجیهزات مکانیکی برای تزریق مواد شیمیایی به آب استخر شامل :
• سیستم فرسایشی
• پمپ های تزریق
• تجهیزات مولد برم و کلر

دستگاه کلرزن خطی از جمله تجیهزات مکانیکی و فرسایشی برای تزریق مواد شیمایی در استخر می باشد که در استخر های خانگی کاربرد دارد.

دستگاه کلرزن از یک استوانه پلاستیکی و پلیمری ساخته شده است که به سیستم گردش آب موتورخانه استخر وصل میشود.که آب از روی مواد شیمیایی خشک عبور کرده و پس از ضد عفونی وارد استخر می شود ،این دستگاه به دلیل نوع اتصال آن در مدار که به صورت خطی می باشد به آن کلرزن خطی گفته می شود که قرص های کلر را درون آن قرار میگرید.

دستگاه کلرزن خطی هایوارد , , .

دستگاه کلرزن خطی هایوارد :

  • کمترین تعیمرات و نگهداری
  • مقاوم
  • هزینه پایین
Learn More
کلزن خطی ایماکس , , .

کلزن خطی ایماکس  جدول انتخاب انواع کلزن خطی ایماکس  مدل میزان تزریق GR /HRمتناسب با حجم استخر Mقیمت SSC15 -E154530000000 SSC25 -E257035000000 SSC50 -E5015040000000 PS 7018-G35803350000 E-12NORMاسکیمر پلاستیکی5900000 کلزن خطی ایماکس  ساخت کمپانی emaux می باشد. کلزن خطی ایمکس به صورت فرسایشی درون خط قرار میگیرد.

Learn More