تجیهزات نگهداری

شلنگ جاروب استخر هایوارد , , , , , .

شلنگ جاروب استخر هایوارد جدول انتخاب انواع شلنگ جاروب استخر هایوارد مدل شرح کالا قیمت (ریال) VH 1530شلنگ جاروی استخر 9 متری1,400,000 VH 1540شلنگ جاروی استخر 12متری1,900,000 VH 1550شلنگ جاروی استخر 15متری2,400,000 VAC001سر جاروب 19 اینچ چرخ دار1,600,000 VAC002سر جاروب 14 اینچ چرخ دار1,100,000 VAC003سر جاروب 14 اینچ برس دار1,000,000 SP1067سر جاروب گرد برس دار1,100,000 […]

Learn More