ازن زن

ازن ژنراتور یا ازن زن:
دستگاه ازن یا ازن ژنراتور از دیگر تجهیزات ضد عفونی کننده آب استخر میباشد که بهیچ عنوان به عنوان ماده اصلی تصفیه کننده آب به کار نیمرود ، دستگاه ازن زن به عنوان یک الزام خط ضد عفونی کننده نمی باشد بلکه ازین دستگاه جهت تجهیز سیستم ضد عفونی کننده آب استخر استفاده میشود.

مزایای استفاده از ازن ژنراتور یا ازن زن:
• حذف میکرو اورگانیسم ها
• شفافیت آب استخر
• کاهش مصرف کلر.

No products were found matching your selection.